Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Kontakt
Gimnazjum Publiczne w Radostowicach
ul. Dworcowa 56, 43-262 Radostowice
tel./fax (32) 212 51 12
email: sekretariatgprad@wp.pl
Sekretariat czynny w godzinach: 7.00 - 15.00


Dyrektor szkoły - mgr inż. Teresa Wyrobek twyrobek@wp.pl

Opiekun strony - mgr Joanna Gruszczyńska joannagruszczynska@o2.pl

Administrator strony - Wojciech Gogol wgogol@aol.pl