Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Warsztaty edukacyjne
Warsztaty edukacyjne

6 grudnia w sali geograficznej odbęd± się warsztaty czerpania papieru.

Na zajęcia zapraszamy młodzież w następuj±cej kolejno¶ci:

  • 1 lekcja - klasa IIIa
  • 2 lekcja - klasa Ia
  • 3 lekcja - klasa IIa
  • 4 lekcja - klasa IIb
  • 5 lekcja - klasa Ib
  • 6 lekcja - klasa IIc
  • 7 lekcja - klasa IIIb