Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Zakończenie akcji
Zakończenie akcji

   6 grudnia to także zwieńczenie akcji SZLACHETNA PACZKA. Dzisiaj spakowali¶my wszystkie dary ofiarowane przez uczniów i nauczycieli. W najbliższym czasie zostan± one przekazane potrzebuj±cej rodzinie.

   Do naszej akcji wł±czyła się również Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radostowicach.