Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Zagrożenie ocen± niedostateczn± lub nagann±
Zagrożenie ocen± niedostateczn± lub nagann±

UWAGA RODZICE!

Dzisiaj (tj. 13 grudnia) uczniowie otrzymali od wychowawcy informację o zagrożeniach ocen± nagann± zachowania lub niedostateczn± z przedmiotu. Zapoznanie się z tak± wiadomo¶ci± należy potwierdzić podpisem.

DZIĘKUJEMY.