Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Wyjazd do Holandii
Wyjazd do Holandii

    Rozpoczynamy nabór uczniów, którzy chcieliby uczestniczyć w wymianie ze szkoł± z Eindhoven. Wyjazd będzie miał miejsce pod koniec marca. Jego koszt wynosi 650 zł, aczkolwiek może ulec jeszcze zmianie (zależy to od ceny biletu lotniczego w momencie zakupu).

    Młodzież będzie uczestniczyć w zajęciach szkolnych, wycieczkach. Zakwaterowanie oraz wyżywienie zapewniaj± rodziny goszcz±ce, u których uczniowie będ± mieszkać.

    Wymiana daje niepowtarzaln± okazję do tego, by rozwijać swoje umiejętno¶ci komunikowania się w języku angielskim.