Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
ŻYCZENIA
ŻYCZENIA

Z OKAZJI ZBLIŻAJˇCYCH SIĘ ¦WIˇT BOŻEGO NARODZENIA

ŻYCZYMY WSZYSTKIM

ZDROWIA, SPOKOJU ORAZ WSZELKIEJ POMY¦LNO¦CI.

A W NOWYM ROKU 2014 ZDWOJONEJ ENERGII DO DZIAŁANIA:)