Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
WYWIADÓWKA
WYWIADÓWKA

   Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie, które odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00. Spotkanie rozpocznie się od przedstawienia jasełkowego w wykonaniu młodzieży naszej szkoły oraz krótkiego podsumowania pracy w I semestrze. Następnie wychowawcy przekaż± istotne informacje dotycz±ce ocen i spraw bież±cych.

   Szczególnie zależy nam na obecno¶ci rodziców uczniów klas trzecich, którzy zostan± poinformowani o wynikach próbnego egzaminu gimnazjalnego.