Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Wyniki konkursu literackiego
Wyniki konkursu literackiego

    "Człowiek ma dar kochania, ale też dar cierpienia" - oto motto konkursu literackiego organizowanego przez Hospicjum Ojca Pio w Pszczynie. Bardzo ciesz± nas wyniki tej rywalizacji, gdyż okazało się, iż zdobyli¶my aż trzy nagrody.

    II miejsce uzyskała Agata Kłoska za list do chorego, III miejsce - Zuzanna Janosz za wiersz. Wyróżnienie otrzymała także Agaty Kłoski za tekst poetycki pt. "To nic...". Nagrodzone prace ukaż± się w ksi±żce, która zostanie wydana przez hospicjum. Będzie je można również przeczytać wkrótce na naszym blogu.


Mikołajki 2013
Mikołajki 2013

    Dzisiaj został rozstrzygnięty konkurs na mikołajkow± dekorację sal lekcyjnych.

Komisja w składzie: Pani Justyna Chomiuk, Pani Agnieszka Prz±dka, Pani Joanna Gruszczyńska oraz Agata Kłoska zadecydowała, iż I miejsce należy się klasie IIIa - za pomysł, oryginalno¶ć i zaangażowanie całego zespołu.


Ostrzeżenie przed silnym wiatrem
Ogłoszenia

IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i marzn±cymi opadami, które mog± wyst±pić w ci±gu najbliższych dwóch dni na terenie całego kraju. Mog± one skutkować utrudnieniami komunikacyjnymi oraz uszkodzeniami napowietrznych linii energetycznych, budynków i infrastruktury. Ostrzeżenie obowi±zuje od 5 do 7 grudnia.IMGW wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem i marzn±cymi opadami, które mog± wyst±pić w ci±gu najbliższych dwóch dni na terenie całego kraju. Mog± one skutkować utrudnieniami komunikacyjnymi oraz uszkodzeniami napowietrznych linii energetycznych, budynków i infrastruktury. Ostrzeżenie obowi±zuje od 5 do 7 grudnia.


Konkurs Piosenki Religijnej
Konkurs Piosenki Religijnej

W listopadzie grupa młodzieży z naszego gimnazjum zdobyła I miejsce w Gminnym Konkursie Piosenki Religijnej.

Podczas przegl±du uczniowie za¶piewali "Barkę", która wywołała wzruszenie jury. Młodzież została przygotowana przez Pani± Katarzynę Machnik.

Cieszy nas ten fakt, gdyż pie¶ń należała do ulubionych patrona naszej szkoły.

W nagrodę otrzymali¶my statuetkę (widoczn± na zdjęciu), która ma charakter przechodni. W danej placówce może pozostać dożywotnio pod warunkiem, że zdobędzie ona I miejsce trzy razy z rzędu.


Płatno¶ć za obiady
Ogłoszenia

W grudniu kwota, któr± należy ui¶cić za obiady, wynosi 39,20 zł. Wpłat można dokonywać do 6 grudnia u Pani Farugi podczas wyznaczonych przerw.