Gimnazjum Publiczne im. Jana Paw?a II w Radostowicach
Rekrutacja

Rekrutacja 2013/2014


* REKRUTACJA DO GP RADOSTOWICE 

Nasza szkoła zapewnia:

 • wysoki poziom nauczania,
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • bardzo dobrze wyposażone sale przedmiotowe(3 tablice interaktywne, w każdej sali projektor)
 • naukę języków obcych: angielskiego w wymiarze 3 godzin tygodniowo i niemieckiego 2
 • godziny tygodniowo w grupach w zależności od umiejętności, planowany jest oddział z rozszerzonym językiem angielskim 5 godzin tygodniowo,
 • bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • możliwość skorzystania ze stołówki, świetlicy i czytelni,
 • w ramach zajęć wychowania fizycznego wyjazdy na basen, kajaki, łyżwy,
 • organizację  co roku obozu narciarskiego,
 • co roku dla najlepszych  uczniów w nauce lub uczniów z największym postępem w nauce i zachowaniu w nagrodę wyjazd  na kilkudniową wycieczkę.

 

Chętnych zapraszamy do złożenia podania do 30 marca 2013 w sekretariacie gimnazjum

Spotkanie rodziców i kandydatów odbędzie się 1.07.2013r.(poniedziałek) o godz. 17.00 na które proszę przynieść: świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej, zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu zewnętrznego oraz 2 zdjęcia legitymacyjne.

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat: tel. 32 212-51-12

 

 

 

 * REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

 

 Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2013/2014:

 • termin składania dokumentów: od 13 maja do 25 czerwca 2013 r. do godz. 12.00
 • od 28 czerwca do 1 lipca 2013 r. godz. 15.00– kandydat dostarcza do wybranych szkół ponadgimnazjalnych potwierdzone kopie świadectwaukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 5 lipca 2013 r. do godz. 10.00– ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanychdo szkół ponadgimnazjalnych z podziałem na oddziały;
 • do 9 lipca 2013 r. do godz. 10.00– termin potwierdzania przez kandydatów woli uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwaukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
 • 10 lipca 2013 r. do godz. 9.00– ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły i podanie informacji o wolnych miejscach;
 • do szkół dysponujących wolnymi miejscami kandydaci mogą być przyjmowani do dnia 31 sierpnia 2013 r. kiedy to nastąpi zakończenie rekrutacji do szkół wszystkich typów;